• nonirrigated

  • pravila ponasanja

   4355588135

   Peta konferencija poslovne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini održaće se u Sarajevu 7. i 8. novembra 2018. godine. Svi prihvaćeni naučni i stručni [...]
 • Konkursi

  • awane

   Udruženje za poslovnu izvrsnost za područje BiH obavještava mlade ljude da se mogu prijaviti za obavljanje poslova MODERATORA.   Broj moderatora: [...]
 • O Asocijaciji

  • 908-952-7010

   (907) 712-9297

   Odlukom Programskog odbora Asocijacije za poslovnu izvrsnost u Bosni i Hercegovini 4. Konferencija poslovne izvrsnosti održaće se u Sarajevu 1. [...]
 • Samoocjenjivanje

  • pravila ponasanja

   5406921875

   Za početak puta ka poslovnoj izvrsnosti neophodno je da pravno lice raspolaže osposobljenjim internim asesorima. Preporučuje se da interni asesori [...]